Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby společnost Optické sítě s.r.o.  (dále jen „OPTICKÉ SÍTĚ“) jako správce zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje.

To vše také v souladu s Nařízením a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to vše do té doby, než ukončím spolupráci se společností OPTICKÉ SÍTĚ  či dokud jí nesdělím, že již se zpracováním osobních údajů nadále nesouhlasím.

Neposkytnutí údajů může znamenat, že nebudete dostávat informace o výhodných nabídkách společnosti OPTICKÉ SÍTĚ . Rovněž, komunikace s námi v případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů může být značně ztížena. Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Správce Vašich osobních údajů

Optické sítě s.r.o., se sídlem Zašovská 778, 75701 valašské Meziříčí, IČ 29460212

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se OPTICKÉ SÍTĚ s.r.o., se sídlem Zašovská 778 , 75701 Valašské Meziříčí, IČ 29460212, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Město, Telefon, po dobu vyřízení požadavku. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem zpětného kontaktování po dobu vyřízení Vašeho požadavku.

Vaše práva

Máte právo požadovat výpis osobních údajů, které o Vás naše společnost eviduje. Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností zpracovatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování.

Se svými dotazy se můžete obracet na email info@numerinet.cz nebo na sídlo naší společnosti:
Optické sítě s.r.o..
Zašovská 778
75701 Valašské Meziříčí.

Byl/a jsem také poučen/a, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a to jedním z těchto způsobů:

  • písemným úředně ověřeným sdělením doručeným na adresu sídla společnosti,
  • osobním podáním v sídle společnosti.

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti OPTICKÉ SÍTĚ s.r.o..

OPTICKÉ SÍTĚ  s.r.o. . využívá Pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení dohledu a kontroly nad zpracovávanými osobními údaji. Kontaktní údaje na pověřence: Mgr. Pavel Sochora, email: poverenec@numerinet.cz

Rádi Ti pomůžeme

Zákaznická podpora
Po - Pa: 8.00 — 17.00
Technická podpora
24 hodin, 7 dnů v týdnu

Máš dotaz? Ozveme se Ti

168 _ _ _ _ _ Created with Sketch. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Created with Sketch. ico_ ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico_login ico ? tv