Cookies

V souladu s ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby společnost Optické sítě  s.r.o. (dále jen „NUMERINET“) jako správce zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje.

To vše také v souladu s Nařízením a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to vše do té doby, než ukončím spolupráci se společností NUMERINET či dokud jí nesdělím, že již se zpracováním osobních údajů nadále nesouhlasím.

Neposkytnutí údajů může znamenat, že nebudete dostávat informace o výhodných nabídkách společnosti NUMERINET. Rovněž, komunikace s námi v případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů může být značně ztížena. Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Správce Vašich osobních údajů

Optické sítě s.r.o., se sídlem Zašovská 778, 75701 Valašské Meziříčí, IČ 29460212.

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Optické sítě s.r.o, se sídlem Zašovská 778, 75701 Valašské Meziříčí, IČ 29460212, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Město, Telefon, po dobu vyřízení požadavku. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem zpětného kontaktování po dobu vyřízení Vašeho požadavku.

Vaše práva

Máte právo požadovat výpis osobních údajů, které o Vás naše společnost eviduje. Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností zpracovatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování.

Se svými dotazy se můžete obracet na email info@numerinet.cz nebo na sídlo naší společnosti:
Optické sítě s.r.o.
Zašovská 778
75701 Valašské Meziříčí.

Byl/a jsem také poučen/a, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a to jedním z těchto způsobů:

 • písemným úředně ověřeným sdělením doručeným na adresu sídla společnosti,
 • osobním podáním v sídle společnosti.

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti Optické sítě s.r.o,

Optické sítě s.r.o, využívají Pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení dohledu a kontroly nad zpracovávanými osobními údaji. Kontaktní údaje na pověřence: Mgr. Lenka Henychová, email: poverenec@ceznet.cz

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.numerinet.cz je společnost Optické sítě s.r.o., se sídlem Zašovská 778, 75701 Valašské Meziříčí, IČ 29460212., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Ostravě, C 55254, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.numerinet.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití internetových stránek www.numerinet.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.numerinet.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Ochrana dat

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na stránky www.numerinet.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (dále jen „GDPR“) případně i dalších právních předpisů, upravujících zpracování a ochranu osobních údajů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a Uživatele bude v nezbytném rozsahu informovat o zpracování a ochraně jeho osobních údajů, včetně jeho práv jako subjektu údajů. Poskytnutím těchto údajů Uživatel vyjadřuje svoji odpovídající informovanost o zpracování osobních údajů Provozovatelem.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se subjekty, které mu poskytují různé služby. Tyto subjekty, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Tato webová stránka používá cookies. Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnost využívá. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na nás, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů – poverenec@ceznet.cz. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit. Svoje nastavení můžete kdykoliv změnit  v zápatí stránky „Nastavení cookies“.

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Aby se mohly webové stránky správně zobrazovat, potřebujeme sbírat tzv. technické cookies. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas.

Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách.

Váš souhlas se týká následujících domén: www.numerinet.cz

 

Nutné

Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
BIGipServer# www.numerinet.cz Používá se pro šíření provozu webové stránky na několik serverů, aby se optimalizovaly doby odezvy. Session HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Ukládá stav souhlasu uživatele se soubory cookies pro aktuální doménu. 1 rok HTTP Cookie
rc::a Google Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je pro webové stránky výhodné, aby mohly podávat validní zprávy o používání svých webových stránek. Persistent HTML Local Storage
rc::c Google Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. Session HTML Local Storage

 

Statistické

Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
_dc_gtm_UA-# Google Používá se systémem Google Tag Manager pro regulaci zatížení značky skriptu Google Analytics. 1 den HTTP Cookie
_ga Google Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá. 2 roky HTTP Cookie
_gid Google Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá. 1 den HTTP Cookie
collect Google Tento soubor cookie, který obsahuje informace o zařízení a chování návštěvníka, se používá k zasílání dat do Google Analytics. Sleduje návštěvníka prostřednictvím zařízení a pomocí marketingových kanálů. Session Pixel Tracker

 

Marketingové

Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
_gcl_au Google Používá Google AdSense pro experimentování s efektivitou reklamy na webových stránkách využívajících jejich služby.. 3 měsíců HTTP Cookie

 

Neklasifikované

Neklasifikované cookies jsou cookies, které máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
fgA_firstVisitDate Google Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá. 5 roky HTTP Cookie
JSESSIONID_webpublic www.numerinet.cz Identifikuje uživatele vůči aplikaci edee. Session HTTP Cookie

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.numerinet.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Uživatel se zavazuje, že se při používání tohoto Portálu bude řídit platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek Portálu;
 • zasahovat do bezpečnosti tohoto Portálu;
 • přistupovat na Portál, zadávat, měnit anebo číst data na Portálu za pomoci automatizovaných skriptů anebo dalšího speciálního programového vybavení umožňujícího dávkově zpracovávat anebo hromadně vytěžovat informace (např. roboty, crawlery a spidery); pravidla používání těchto programů jsou upraveny dle: http://en.wikipedia.org/wiki/Robots_exclusion_standard)
 • zasahovat jiným Uživatelům do užívání tohoto Portálu anebo jakýmkoli způsobem jim v užití Portálu bránit;
 • využívat Portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv;
 • zasílat na tento Portál zprávy anebo nahrávat soubory obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů;
 • pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto Portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
 • šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy Evropské unie a České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

V případě porušení těchto pravidel Uživatelem, může být ze strany Poskytovatele takové jednání považováno za porušení smluvních podmínek, resp. takovému Uživateli může být přístup na Portál znemožněn.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy Evropské unie a České republiky.

Ustanovení Pravidel, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Informace o GDPR

K datu 25. 5. 2018 – dni nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR), vydal Provozovatel „Informaci o zpracování osobních údajů ve společnosti Optické sítě s.r.o.“. Tímto dokumentem informuje o podmínkách a okolnostech zpracování osobních údajů, a o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností. Také touto cestou informuje o zajištění ochrany osobních údajů a právech subjektů údajů souvisejících se zpracováním těchto údajů.

Optické sítě s.r.o. využívají Pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení dohledu a kontroly nad zpracovávanými osobními údaji. Kontaktní údaje na pověřence: Mgr. Lenka Henychová, email: poverenec@ceznet.cz

Kódy třetích stran

Na tomto webu trvale používáme kódy od společností Google, které nám pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají. Při probíhajících kampaních se mohou na webu krátkodobě objevit i kódy dalších měřicích nástrojů.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Informace o autorech webu

WWW stránky realizovala a spravuje internetová agentura spoj.se s.r.o. V případě dotazů nebo nalezení technických problémů hecko@inext.cz

Rádi Ti pomůžeme

Zákaznická podpora
Po - Pa: 8.00 — 17.00
Technická podpora
24 hodin, 7 dnů v týdnu

Máš dotaz? Ozveme se Ti

168 _ _ _ _ _ Created with Sketch. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Created with Sketch. ico_ ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico_login ico ? tv